Pyyheturbaani on näppärä myös avanto-uinnilla

Digitalisaatiolla on merkittävä rooli yrittäjyydessä ja naisten tasa-arvoistumisessa myös Afrikassa

Tyttöjen paikka on teknologiaosaajina,  Kuva: UN Women Suomi

Kuva: UN Women Suomi 

Avasimme Nearbyn kaksi vuotta sitten tyttöjen päivänä 11.10. auttamaan paikallisia yrityksiä selviämään isojen markettien ja suurten kansainvälisten verkkokauppojen rinnalla. Teimme sen tarjoamalla heille oman digiputiikin kauppapaikassamme, jonka markkinoinnista, seo-näkyvyydestä ja ylläpidosta vastaamme me. Tänä vuonna halusimme kartoittaa pienyrittäjyyden, paikallisten palveluiden saavutettavuuden ja naisten digiosaamisen tilannetta myös muualla maailmassa. Mietimme, voisimmeko jotenkin auttaa myös muita? Siten löysimme UN Women Suomen Tyttöjen päivän kampanjan Tyttöjen paikka on teknologiaosaajina. 

Nearby lahjoittaa 5% lokakuun myynnistä UN Womenin Tyttöjen päivän kampanjaan. Voit osallistua kampanjaan myös omalla suoralla lahjoituksellasi.

Haastattelussa Emma Winiecki, UN Women Suomen viestintävastaava

Haastattelimme UN Women Suomen viestintävastaavaa Emma Winieckiä naisyrittäjyyden ja siihen liittyvän digiosaamisen tilanteesta Afrikassa, jonne kampanja kohdentuu.

Kampanjanne Tyttöjen paikka on teknologiaosaajina auttaa Afrikkalaisia nuoria naisia kouluttautumaan it-alalle esimerkiksi opettamalla heille koodaus- ja digitaitoja. Mitä kampanjan avulla konkreettisesti tehdään ja mitä sen avulla voidaan saavuttaa?

UN Women Suomen Tyttöjen päivän kampanjalla halutaan tukea tyttöjen tasa-arvoista osallistumista teknologia-alalla erityisesti Afrikassa, mutta toki aihe on ajankohtainen edelleen maailmanlaajuisesti. Tänäkin päivänä valtaosa digipalveluista ja teknologiasta kehitetään miesten voimin. Kampanjalla rahoitetaan UN Womenilla pidemmän aikaa käynnissä ollutta African girls can code -hanketta, jossa nuorille naisille useassa eri Afrikan maassa opetetaan koodausta, teknologiaa ja digitaitoja.

UN Womenin, Afrikan Unionin ja International Telecommunocations Unionin (ITU:n) hanke tarjoaa tytöille tärkeitä digi- ja teknologiataitoja. Hanke on myös osoittanut, että tytöt jakavat tietoa todella laajalle - he opettavat äitejään ja sisariaankin käyttämään oppimiaan taitoja. Esimerkiksi koronan aikana koulujen ollessa kiinni, hankkeeseen osallistuneet tytöt  järjestivät yhteisöissään omia Koodausleirejä. Näin African Girls Can Code -hankkeessa mukana olleet tytöt ja nuoret naiset pystyivät ylläpitämään oppimiaan taitoja myös pandemian aikana, ja jakoivat oppejaan myös muille. 

Roolimallien merkitys on valtava ennakkoluulojen purkamisen kannalta. Nyt niitä on todella harvassa tai ne puuttuvat kokonaan. Pienten tyttöjen  on vaikea kuvitella tekevänsä töitä ohjelmoijana, jos he eivät näe missään itsensä näköisiä ruskeita tai mustia koodaaja naisia. Naisia, jotka tekevät ja luovat, kehittävät uutta ja ovat yhteisöissä arvostettuja asiantuntijoita.

Millaisia mahdollisuuksia naisilla on saada työpaikka digi- ja it-alalta Afrikassa tänä päivänä?

Digi- ja IT-alalla on Afrikassa jo nyt paljon työpaikkoja, mutta infrastruktuuri vaihtelee paljon eri maiden välillä. Pelkästään netin kattavuudessa on paljon eroja, esimerkiksi riippuen siitä, ollaanko kaupungissa vai maaseudulla. 

Digitalisaation vaikutukset näkyvät kuitenkin kaikilla aloilla. Koulutustausta, asuinpaikka ja monet muut tekijät vaikuttavat työllistymiseen, ja monin paikoin sukupuolistereotypiat ja perinteiset sukupuoliroolit heikentävät yhä naisten työllistymismahdollisuuksia. UN Womenin työ pyrkii purkamaan niitä rakenteita, ennakkoluuloja ja stereotypioita, jotka yhä hidastavat tasa-arvon toteutumista.

Liittyykö afrikkalaisten naisten yrittäjyys kuitenkin enemmän kädentaitoihin kuin esimerkiksi digi- ja it-alaan?

Afrikassa monet pienyrittäjät työskentelevät epävirallisella sektorilla, ja pienyrittäjistä on enemmistö on naisia. Tämä johtuu kuitenkin enemmän siitä, ettei naisilla ole muita vaihtoehtoja. Naisten on vaikeampi löytää töitä viralliselta sektorilta, sillä heillä on usein matalampi koulutustaso ja vähemmän työkokemusta. Afrikkalaiset pienyrittäjät työskentelevät monilla eri sektoreilla, esimerkiksi torimyyjinä, artesaaneina tai maanviljelijöinä. Digitaalisilla palveluilla ja teknologiaosaamisella on tänä päivänä kuitenkin rooli lähes joka sektorilla. 

Näkisitkö, että teknologia- ja digitaidot auttavat myös afrikkalaisia pienyrittäjänaisia, jotka tienaavat käsitöillä tai maanviljelyllä?

Totta kai. Näyttönä tästä on esimerkiksi UN Womenin kehittämä ja kahdeksassa maassa käytössä oleva Buy From Women -alusta, joka tarjoaa naismaanviljelijöille tietoa, verkostoja ja koulutusta, joiden avulla he voivat tehostaa maanviljelyä, saada ajantasaista tietoa esimerkiksi tuotteidensa myyntihinnoista, ja keskustella muiden viljelijöiden kanssa. 

Alustan kautta jaetaan tietoa myös viljeltävistä lajeista, säätiedoista ja ohjeita eri sääolosuhteiden varalle sekä taloudellisia neuvoja kuten mikä on päivittäinen käypä hinta viljalle. Alusta tarjoaa koulutusta verkoston ja yrittämisen kehittämisestä sekä siitä miten voi kasvattaa omaa liikevaihtoaan. Se myös antaa tietoa maanomistajuudesta. Maanomistajuus on yhä melko harvinaista naisille Afrikassa, ja esimerkiksi puolison kuollessa, monet naiset eivät välttämättä tiedä, miten heidän tulee toimia varmistaakseen miehen nimissä olleen maan säilyminen perheessä ja periytyminen vaimolle. Buy From Women tarjoaa tietoa myös siitä, miten naiset voivat huolehtia siitä, että heille kuuluva maa on laillisesti ja virallisesti heidän omistuksessaan. Lisäksi alustan kautta pystyy tekemään inventaarion, pitämään varastotiedot ja tiedot viljeltävistä lajeista tilanteen tasalla. Näin viljelijä pysyy myös kartalla siitä mikä on varaston arvo ja voi tehdä laskelmia sen mukaan. Alustalla on jo tuhansia käyttäjiä kahdeksassa maassa. 

Teknologian rooli jokapäiväisessä elämässä on valtava, mutta sukupuolten välinen digitaalinen kuilu on yhä merkittävä.  

Millä tavalla naiset hoitavat digiasioitansa Afrikan köyhemmillä alueilla? Omistavatko he esimerkiksi älypuhelimen ja siten pääsevät suoraan nettiin?

Alhaisen tulotason ja keskiluokkaisen tulotason maissa 83% naisista on puhelin, ja 58% naisista käyttää nettiä mobiililaitteen avulla - mutta ero miehiin on silti huomattava, ja joissakin maissa tämä ero on myös kasvanut koronapandemian aikana. Naisia, jotka voivat käyttää mobiilinettiä, on 234 miljoonaa vähemmän kuin miehiä. Puhelimen omistaminen ei vielä yksin takaa, että naiset voivat itse päättää puhelimen ja netin käytöstä. Monissa patriarkaalisissa yhteiskunnissa miehet yhä hallinnoivat naisten puhelimia ja netin käyttöä. 

Voisiko Nearbyn kaltainen kauppapaikka toimia myös hyväntekeväisyystarkoituksessa afrikkalaisten pienyrittäjien tuotteiden myyntiin? 

Miksipä ei! Monissa Afrikan maissa on tietysti myös useita erilaisia digitaalisia kauppapaikkoja ja alustoja, jotka  paikalliset ovat luoneet itse. Ne on tehty vastaamaan paikalliseen tarpeeseen ja nimenomaan paikallisille tuotteille huomioiden myös sen millaisen sisällön esitykseen paikallinen netti taipuu. Afrikassa on paljon digiosaamista, ja monet länsimaihin rantautuneet teknologiset innovaatiot ovat saaneet alkunsa esimerkiksi jossakin Afrikan maassa. 

Afrikkalaisten artesaanien töitä myydään monilla suomalaisillakin alustoilla ja nettikaupoissa. On tärkeää varmistaa, että tuotteet tehdään lähtömaassa eettisesti, eli että itse artesaanit ja paikalliset yrittäjät, tässä tapauksessa naiset, saavat työstään reilun korvauksen ja työskentelevät hyvissä ja turvallisissa olosuhteissa. Näiden asioiden varmistaminen vaatii usein sitä, että joku matkustaa paikan päälle katsomaan, että työskentelyolot ovat lainmukaiset ja reilut. 

Afrikkalaiset tytöt ja naiset eivät tarvitse pelastajia - he tarvitsevat tasa-arvoa ja mahdollisuuden osallistua tasapuolisesti kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja kaikilla aloilla. Tähän UN Womenin työ pyrkii - rakentamaan sellaista maailmaa, jossa kaikilla sukupuolilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet! 

Mikä on  UN Women Suomi?

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) on maailman johtava naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja ihmisoikeuksia ajava järjestö. UN Womenilla on yli 200 kehityshanketta yli 90 maassa. UN Women Suomi on UN Womenin Suomen kansallinen komitea, jonka ensisijainen tarkoitus on kerätä varoja globaalille UN Womenille. 

UN Womenin työn prioriteetit ovat: 

  • Rakentaa maailmaa, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus.
  • Tarjota naisille mahdollisuusn ihmisarvoiseen työhön ja omien tulojen hankkimiseen.
  • Vahvistaa demokratiaa, ihmisoikeuksia ja naisten osallistumista päätöksentekoon
  • Tukea tyttöjä ja naisia konflikteissa, katastrofeissa ja rauhanrakennuksessa

Vahvistamme demokratiaa, ihmisoikeuksia ja naisten osallistumista päätöksentekoon.

Miksi on tärkeää, että tytöt oppivat koodaamaan?

Maailman talousfoorumi on arvioinut, että noin 65 prosenttia tämän päivän ekaluokkalaisista päätyy työtehtäviin, joita ei ole vielä olemassa. Matemaattisilla ja tietoteknisillä aloilla tullaan kokemaan huimaa kasvua. Jopa 90 prosenttia tulevaisuuden töistä edellyttää tieto- ja viestintätekniikan käyttöä.

Naiset torilla
Kuva: UN Women / Ryan Brown

Jätä kommentti

Huomaa, että kommentit on hyväksyttävä ennen niiden julkaisemista