Pyyheturbaani on näppärä myös avanto-uinnilla

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Webstory Oy
Sammalkaari 3
01820 Klaukkala
Y-tunnus: 3086971-9

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: info@nearby.fi

2. Rekisteriasiat

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Nearby.fi:n palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Etu- ja sukunimi
  • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot

  Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Nearby.fi:stä.

  Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse.

  Mihin henkilötietojani käytetään?

  Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakkuuden ylläpitämiseen
  • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
  • Nearby.fi:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
  • Asiakaskokemuksen ja -palvelun kehittämiseen
  • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
  • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
  • Väärinkäytösten estämiseen

  Tietoja käsitellään asiakkaan, Nearby.fi:n ja Nearby.fi:n kauppiaan väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

  Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

  Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Nearby.fi säilyttää asiakastietoja EU:n alueella.

  Kuka käsittelee henkilötietojani?

  Asiakastietoihin on pääsy vain Nearby.fi:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

  Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

  Kuinka kauan tietojani säilytetään?

  Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

  Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Nearby.fi:n järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

   Millaisia oikeuksia minulla on?

   Asiakkaana sinulla on oikeus:

   • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
   • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
   • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

   Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

   Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

   Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

   Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

   Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. 

   Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

   Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

   • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
   • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
   • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut viikkokirjeen
   • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
   • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
   • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun

    

   Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

   Nearby.fi käyttää evästeitä (”cookies”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

    

   Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

   Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.